Voor een inburgeringstraject geldt een persoonlijk bijdrage met € 270. De gemeente betaalt de inburgeraar na volledige deelname juiste examen een zelfde bedrag aan premie. Een uitbetaling van welke premie vindt enkel plaats via verrekening betreffende de persoonlijk bijdrage.Leerstages mogen nauwelijks betaald werk verdringen. Gedurende een leers… Read More